Skip to main content

Metaalhandel De Horne

Al vanaf 1983 is Metaalhandel De Horne actief in het recyclen van ferro en non-ferro metalen. Destijds werd er gewerkt vanuit de werf in Joure, in 2009 is er uitgebreid naar een grotere werf in Heerenveen. Op onze twee werven is alles aanwezig om diverse soorten afvalstromen op te werken tot bruikbare grondstoffen voor gieterijen en staalfabrieken.

Diverse soorten afvalstromen worden door ons ingezameld. Consumentenafval, industrieel afval, maar ook afval van bouw- en sloopwerkzaamheden. Om deze inzameling mogelijk te maken beschikken we over een groot aantal containers en een uitgebreid wagenpark.

Voor de opwerking van afvalstromen tot grondstoffen voor gieterijen en staalfabrieken hebben we diverse productiemiddelen. Ons machinepark bestaat uit:

Door Stichting Batterijen (Stibat) worden we erkend als recycler van batterijen. We zijn in staat om batterijen uit te sorteren uit huisvuil. Hiervoor hebben we een speciale installatie op onze locatie in Joure. Het uitsorteren van batterijen doen we onder de naam Batterijen Scheidings Bewerkings Installatie.

Onze productiemiddelen zetten we zeer flexibel in, om zo aan de vraag van de klant te voldoen. Klik hier voor een overzicht van de diensten die we leveren.